TFO generalforsamling

Generalforsamling afholdt 19. marts

 

Generalforsamling onsdag den 15. marts. Kl. 17.00

Dagsorden ifølge vedtægterne

Plantagehuset, mødelokalet 1. sal

 

 

Formandens/bestyrelsens beretning

 

TFO - generalforsamling – 23.marts 2022, kl. 17,00 i Plantagehuset, Plantagevej, Thisted

(nr. 35 i rækken af generalforsamlinger i TFO).

 

 

Beretning for året 2021.

 

Det er nu godt et halvt år siden sidste generalforsamling, der fandt sted den 26/8 i Plantagehuset, Thisted.

Sidste års sene generalforsamling skyldes naturligvis coronarestriktioner i foråret 2021.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen bestået af Ellen Eva Nordkvist, Inger Johanne Jensen, Johannes Iversen, Else Bisgaard og Jens Lauritsen, samt Thomas Hauge og Peter Wendt som suppleanter.

 

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Lauritsen som formand, Johannes Iversen som næstformand og Søren Odgaard som skoleleder.

 

Vi har i 2021 holdt 3 bestyrelsesmøder, plus det konstituerende møde umiddelbart efter sidste generalforsamling. Det ene som et virtuelt møde.
Der har i bestyrelsen været et meget fint samarbejde- også udenfor selve møderne med de forskellige praktiske forhold.

Bestyrelsens private lille julefrokost måtte desværre aflyse igen pga. corona

 Vi har i bestyrelsen primært beskæftiget os med følgende forhold:

Programtilrettelæggelse,
Hjemmeside og information til presse.
Programafvikling

 

Om program i 2021:

  Følgende aktiviteter, jf. aktivitetsoversigt for 2021
 6 foredragsaftener, alle i samarbejde med Folkeuniversitetet
2 kurser/studiekredse: Maleri og Grundtvig Rundt

 

TFO har i 2021 gennemført følgende arrangementer:

Vi aflyste hele forårsprogrammet og efterårsprogrammet bestod primært af gennemførelse af de aflyste foredrag fra foråret.

Udvandringen til Amerika, (Torben Grøngaard Jeppesen), Matematik og Kristendom (Steen Dilling), Arktisk og stormagtsrivalisering (Peter Viggo Jacobsen), Rundt om Grundtvig (Ove Korsgaard) Etiske aspekter og kunstig intelligens (Martin Mose Bentzen), Islandske forfattere, (Jes Stein Petersen)

Foredragene og nordisk kunst for 100 år siden og Samerne blev aflyst. Gennemføres i 2022.

Vi gennemførte et malerikursus (Jens Lauritsen) og en studiekreds om Grundtvig (Knud Holck Andersen)


Vores aktiviteter har altså omfattet emner som:

Kunst, litteratur, filosofi, historie, politik og kunstig intelligens

Der er stadig et pænt fremmøde til de fleste af vores forskellige arrangementer.

 

Økonomi:

 Om økonomi kan jeg her kort oplyse, at årets resultat viser, at økonomien er fornuftig.

                     

                       Nærmere om TFO`s økonomi under pkt. 3 under regnskabsaflæggelsen.

 

 

Medlemmer.

 Vi har en tilbagegang af medlemmer – pt. 194 medlemmer. Sidste år. 230

  

Om programtilrettelæggelsen.

 Vi er allerede i gang med de indledende øvelser til næste sæsons program, og modtager gerne, senere i dagsordenen i dag, ideer til emner og foredragsholdere. Vi vil også gerne ud til et bredere publikum og modtager gerne ideer til emner og andre tiltag, som ligger inden for rammerne af vores formåen.

 Vi har dog været ganske tilfredse med programmet, og vi har som sædvanlig modtaget mange positive tilkendegivelser om den høje faglige standard blandt foredragsholderne.

 Vi er fortsat med i FORA, landsforeningen for oplysningsforbund. Vi modtager medlemsbladet FORA (4/5 gange om året)

 

Vi er med i Kulturel Samråd i Thisted Kommune. Samrådets formål er at skabe et aktivt og godt kulturliv ved at være paraplyorganisation for kulturelle foreninger i Thisted Kommune.

 Vi har fortsat et meget fint samarbejde med Folkeuniversitetet.

Og vi har i 2018 også samarbejdet med Foreningen Norden og Museum Thy

 TFO er med i aktivitetsoversigten – thy.360.dk.

TFO bliver ofte omtalt via pressemeddelelser og annoncer i Thisted Dagblad/Nordjyske og i Thisted Posten.

 

Til sidst vil jeg gerne takke følgende:

 vores sponsorer – Thy/Mors HF & VUC samt Thisted Gymnasium STX og HF
 Thisted Kommune for kommunalt tilskud

 vores samarbejdspartnere (se ovenfor plus vores layouter Mads ”Brandstate”, Trykkeriet Friheden, Snedsted Turistbusser)

 vore lokaleudbydere (VUC)
alle foredragsholdere, undervisere og deltagerne i vores arrangementer
vore medlemmer for støtte, –moralsk og økonomisk

 og sidst, men ikke mindst, skolelederen og mine kolleger i bestyrelsen

 En særlig tak til Inger Johanne Jensen, som har valgt at trække sig fra bestyrelsesarbejdet efter mange års inspirerende deltagelse og herunder en periode som formand/kvinde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TFO - generalforsamling – 26.august 2021, kl. 17,00 i Plantagehuset, Plantagevej, Thisted

(nr. 34 i rækken af generalforsamlinger i TFO).

Beretning for året 2020.

Det er nu ca. halvandet år siden sidste generalforsamling, der fandt sted den 11/3 på VUC, Thisted.

Årsagen til, at der nu er gået halvandet år, er naturligvis cocorarestriktioner, som blev sat i gang dagen efter vores generalforsamling.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen bestået af Ellen Eva Nordkvist, Inger Johanne Jensen, Johannes Iversen, Else Bisgaard, Jens Lauritsen, og med Poul Rich og Peter Wendt som suppleanter.

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Lauritsen som formand, Johannes Iversen som næstformand og Søren Odgaard som skoleleder.

Vi har siden generalforsamlingen holdt 4 bestyrelsesmøder, plus det konstituerende møde umiddelbart efter sidste generalforsamling. Der har i bestyrelsen været et meget fint samarbejde- også udenfor selve møderne med de forskellige praktiske forhold.

Til gengæld skal det siges, at det har været en omskiftelig periode med uvished om hvordan og hvornår coronarestriktionerne fik indflydelse på vores arrangementer. Der er blevet købt sprit til hænder og møbler for ikke ubetydelige summer, men til gengæld har det været med til at gøre vores arrangementer lovlige. Vi gik ligeledes rundt med masker, så der var en del, som ikke var som det plejede.

Bestyrelsens private lille julefrokost måtte vi også aflyse. Ingen var blevet vaccinerede i 2020.

Vi har i bestyrelsen primært beskæftiget os med følgende forhold:

                     

 • Programtilrettelæggelse, hjemmeside, og trykt program
 • programafvikling

Om program i 2020:

                      Følgende aktiviteter, jf. aktivitetsoversigt for 2020

 • 15 foredragsaftener (7) forår (8) efterår, heraf 7 i samarbejde med Folkeuniversitetet
 • 3 kurser/studiekredse: Maleri, Balkan, weekend farvekursus
 • 1 kunsttur: KulThyvator med Thomas Wolsing

 

TFO har i 2020 aflyst/udsat følgende arrangementer:
Ester Nagel/Halfdan Rasmussen (gennnemført 3/12), Samerne, Gert Lynge Sørensen (Udsat), Udvandringen til Amerika, Torben Grøngaard jJeppesen (Udsat), Gådetale Erik A. Nielsen, Islandske forfattere, Jes Stein Petersen (Udsat), Kulturrejsen til Baltikum, Riget i Midten- Kina, Ole Vind, Kunstig intelligens, Martin Mose Bentzen (Udsat), Rundt om Grundtvig (Ove Korsgaard (Udsat), Fra imperium til Brexit, Michael Böss

Hele forårsprogrammet 2021 er udsat eller aflyst.

Vores aktiviteter har altså omfattet emner som:

Kunst, litteratur, filosofi, historie, politik, psykologi, klima og vejr, flygtninge,

samt kurser inden for, maleri, Mellemøsten og Balkan

Der er stadig et meget flot fremmøde til langt de fleste af vores forskellige arrangementer.

Økonomi:

 

Om økonomi kan jeg her kort oplyse, at årets resultat viser, at økonomien er fornuftig.

                     

                       Nærmere om TFO`s økonomi under pkt. 3 under regnskabsaflæggelsen.

 

 

Medlemmer.

 

Vi har et fint antal medlemmer – pt. 230 medlemmer. Nogenlunde som sidste år.

Om programtilrettelæggelsen. 

I bestyrelsen bruger vi mange ressourcer på at tilrettelægge TFO`s program. Det har nu et fornuftigt omfang, og bliver nok ikke større fremover. Vi er allerede i gang med de indledende øvelser til næste sæsons program, og modtager gerne, senere i dagsordenen i dag, ideer til emner og foredragsholdere. Vi vil også gerne ud til et bredere publikum og modtager gerne ideer til emner og andre tiltag, som ligger inden for rammerne af vores formåen.

Vi har dog været ganske tilfredse med programmet, og vi har igen i år modtaget mange positive tilkendegivelser om den høje faglige standard blandt foredragsholderne. Så var der bare ikke så mange, der havde mulighed for at bekræfte forventningerne pga. alle aflysningerne.

Andet.

Vi er fortsat med i FORA, landsforeningen for oplysningsforbund. Vi modtager medlemsbladet FORA (4/5 gange om året)

Vi er med i Kulturel Samråd i Thisted Kommune. Samrådets formål er at skabe et aktivt og godt kulturliv ved at være paraplyorganisation for kulturelle foreninger i Thisted Kommune.

Vi har fortsat et meget fint samarbejde med Folkeuniversitetet.

Og vi har i 2018 også samarbejdet med Foreningen Norden, Museum Thy

TFO er med i aktivitetsoversigten – thy.360.dk.

TFO bliver ofte omtalt via pressemeddelelser og annoncer i Thisted Dagblad/Nordjyske og i Thisted Posten.

Til sidst vil jeg gerne takke følgende: 

Vores sponsorer – Thy-Mors HF & VUC samt Thisted Gymnasium STX og HF

Thisted Kommune for kommunalt tilskud

 

vores samarbejdspartnere (se ovenfor plus vores layouter Mads ”Brandstate”, Trykkeriet Friheden, Snedsted Turistbusser)

vore lokaleudbydere (VUC og Museum Thy)

alle foredragsholdere, undervisere og deltagerne i vores arrangementer

vore medlemmer for støtte, –moralsk og økonomisk

og sidst men ikke mindst skolelederen og mine kolleger i bestyrelsen

 

 

 

 

 

 

 

TFO - generalforsamling 2018 – 5. marts 2018 kl. 17,00 i Plantagehuset, Thisted

( nr. 31 i rækken af generalforsamlinger i TFO ).

Formandens beretning

Beretning for året 2017.

Det er nu ca. 1 år siden sidste generalforsamling, der fandt sted den 23/3 2017 på Thisted Gymnasium.

Bestyrelsen har siden generalforsamlingen bestået af Ellen Eva Nordkvist, Inger Johanne Jensen, Johannes Iversen, Jens Lauritsen, Else Bisgaard og med Poul Rich som suppleant.

Bestyrelsen konstituerede sig med Jens Lauritsen som formand, Johannes Iversen som næstformand og Søren Odgaard som skoleleder.

Vi har siden generalforsamlingen holdt 4 bestyrelsesmøder, plus det konstituerende møde umiddelbart efter sidste generalforsamling. Der har i bestyrelsen været et meget fint samarbejde- også udenfor selve møderne med de forskellige praktiske forhold.

Vi har i bestyrelsen primært beskæftiget os med følgende forhold:
programtilrettelæggelse
programafvikling
julefrokost (sammenskudsgilde)

Om program i 2017:
Følgende aktiviteter, jf. aktivitetsoversigt for 2017

20 foredrag (14 foredragsaftener hvoraf 6 dobbeltforedrag, i samarbejde med Folkeuniversitetet)

6 kurser/studiekredse. Kunst, USA, J.P. Jacobsen, Litteratur

4 kulturture. Aalborg, Kelterne, Stockholm samt Frejlev/Børglum

 

TFO har i 2017 aflyst følgende arrangementer:

To foredrag. Begge på grund af sygdom. Vi håber at kunne gennemføre dem senere

To kurser på grund af manglende tilmelding. (Retorik og Luther) Vi overvejer, om kurserne måske er startet for tidligt efter nytår.

Der er stadig et meget flot fremmøde til langt de fleste af vore forskellige arrangementer, men enkelte af kurserne kan have lidt svært ved at trække deltagere nok.

Arrangementer inden for følgende områder:

Kunst, mange litteratur-arrangementer, musik, teologi og reformationen, historie, Sverige, Finland, Etik og det meningsfulde liv, Hanstholm og havnens jubilæum, Populisme og demokrati, Thy,(Længslernes land) Kunstig intelligens og robotter, USA.

Økonomi:
Om økonomi kan jeg her kort oplyse, at årets resultat ikke er helt så prangende som de fine resultater, vi efterhånden er vant til. Der er dog fortsat en sund økonomi i foreningen, som gør, at vi med ro i sjælen kan planlægge fremtidige arrangementer, og vi forventer at årets underskud er en enlig svale.
Nærmere om TFO`s økonomi under pkt 3 under regnskabsaflæggelsen.

Medlemmer.
Vi har et fint antal medlemmer – pt ca. 176 medlemmer

Om programtilrettelæggelsen.
I bestyrelsen bruger vi mange ressourcer på at tilrettelægge TFO`s program. Det har nu et fornuftigt omfang, og bliver nok ikke større fremover. Vi er allerede i gang med de indledende øvelser til næste sæsons program, og modtager gerne, senere i dagsordenen i dag, ideer til emner og foredragsholdere.

Vi har været ganske tilfredse med programmet og vi har modtaget mange positive tilkendegivelser, ikke mindst i forbindelse med udgivelsen af sidste programhæfte.

Andet.
Vi er fortsat med i FORA, landsforeningen for oplysningsforbund. Vi modtager medlemsbladet FORA ( 4/5 gange om året )

Vi gør ikke megen brug af FORA i vort daglige arbejde.

Vi er med i Kulturel Samråd i Thisted Kommune. Samrådets formål er at skabe et aktivt og godt kulturliv ved at være paraplyorganisation for kulturelle foreninger i Thisted Kommune.

Vi har fortsat et fint samarbejde med Folkeuniversitetet.

Og mht. aktiviteter samarbejder vi i øvrigt med Foreningen Norden, Sydthy Kunstforening, J.P. Jacobsen-selskabet, Museum Thy og Thisted Bibliotek.

TFO er med i aktivitetsoversigten – thy.360.dk.

TFO bliver ofte omtalt via pressemeddelelser og annoncer i Thisted Dagblad/Nordjyske og i ThistedPosten.

Vi gav i foråret 2017 et tilskud på 1000 kr. til Thy til ord-arrangementet med Martin Bigum.


Til sidst vil jeg gerne takke følgende:

 vore sponsorer – Thy-Mors HF & VUC samt Thisted Gymnasium STX og HF

Thisted Kommune for kommunalt tilskud

vore samarbejdspartnere ( se ovenfor plus vores layouter Mads ”Brandstate”, Trykkeriet Friheden, Hanstholm Rejser og Snedsted Turistbusser)

vore lokaleudbydere (VUC, Thisted Gymnasium, Biblioteket og Plantagehuset)

alle foredragsholdere og undervisere og ikke mindst Gunnar Roed og Robert Mogensen for deres indsats, med kort varsel, i forbindelse med Stockholmturen

deltagerne i vore arrangementer

vore medlemmer for støtte, –moralsk og økonomisk

og sidst men ikke mindst skolelederen og mine  kolleger i bestyrelsen.          

Jens Lauritsen

5. marts 2018

 

 

TFO afholdt generalforsamling den 12/3 2014 i Plantagehuset, Thisted
13 medlemmer deltog.
Anders Damm blev valgt til ordstyrer og Johannes Iversen som referent.
Formand Inger Johanne Jensen aflagde beretning
Der har i 2013 været mange aktiviteter med pænt deltagerantal. Der har kun været en enkelt aflysning pga for få deltagere.
Aktivitetsniveauet i 2013 svarer stort set til aktivitetsniveau i 2012, dvs et højere niveau end tidligere år.
Der er mange samarbejdspartnere, som formanden takkede.
TFO har omkring 260 medlemmer. Kontingent er et væsentligt bidrag til foreningens økonomi.
TFO modtager sponsorstøtte fra Thy-Mors HF&VUV og Thisted Gymnasium og HF. Også meget vigtigt for foreningens økonomi.
TFO har i 2013 taget initiativ til anskaffelse af mobilt mikrofonanlæg til brug i Det Gamle Rådhus. Til anskaffelse af dette
anlæg er der modtaget tilskud fra Det Ny Kastet, Lionsklub, Thylandia og Thisted Antikvariat.
Beretning godkendt
Skoleleder Anders Damm aflagde regnskab for 2013. Regnskabet viser et underskud på 12.779 kr. Dette skyldes især ekstraordinære
udgifter til bla hjemmeside på ca 18.000 kr. Formuen er på 40.845 kr.
Regnskabet er revideret af foreningens revisorer Ole Andersen og Anni Thordahl.
Regnskab blev enstemmigt godkendt.
Inger Johanne Jensen og Jens Lauritsen blev valgt til bestyrelsen. Robert Mogensen og Jytte Schouw blev valgt
som suppleanter. Der var tale om genvalg.
Ole Andersen og Anni Thordahl blev genvalgt som revisorer og Jane Sørensen blev genvalgt som revisorsuppleant.
Kontingent for 2015 er uændret 125 pr pr medlem.
Der var en længere debat om TFO`s fremtid og en række forslag til nye aktiviteter.

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Inger Johanne Jensen som formand, Johannes Iversen
som næstformand og Anders Damm son skoleleder

 

 

 

 

 

Der afholdtes ordinær generalforsamling

       mandag den 18. marts 2013 kl 19,30

i Plantagehuset, Plantagevej 18, Thisted.


Dagsorden
( jfr vedtægt):

 1. 1.Valg af ordstyrer og referent.
 2. 2.Bestyrelsens beretning
 3. 3.Fremlæggelse af revideret regnskab (vedlagt regnskab for 2012)
 4. 4.Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

På valg til bestyrelsen er Ellen Eva Nordkvist, Else Hjaltelin og Johannes Iversen

Valg af suppleant – Jens Lauritsen

 1. 5.Valg af revisorer og revisorsuppleant.

På valg er Annie Thordal og Ole Andersen

Valg af revisorsuppleant

 1. 6.Valg af delegerede til Landsmøde.
 2. 7.Indkomne forslag.

Forslag fremsendes skriftligt til formanden/skoleleder senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse..

 1. 8.Fastsættelse af kontingent for 2014.
 2. 9.Drøftelse af TFO`s fremtid og drøftelse af fremtidige arrangementer i TFO.
 3. 10.Eventuelt.

Referat af TFO`s generalforsamling den 18/3 2013 i Plantagehuset, Thisted.

Der deltog 6 medlemmer ud over bestyrelse og skoleleder.

Ad pkt 1. Valg af ordstyrer og referent:
Anders blev valgt som ordstyrer og Johannes som referent.

Ad pkt 2. Bestyrelsens beretning:
Inger Johanne aflagde beretning om bestyrelsens arbejde i 2012. Der havde været et højt aktivitetsniveau med ca 20 foredrag, kurser ( 133 lektioner) og 5 andre aktiviteter(kulturture og oplæsningsaften). Der var i alt godt 1200 deltagere. Der var aflysning af 6 arrangementer pga for få tilmeldte. Der var således i 2012 lidt færre aktiviteter og flere aflysninger end i de foregående år. Tak til samarbejdspartnere og lokaleudbydere.
Kort drøftelse. Beretning godkendt uden afstemning

Ad pkt 3. Fremlæggelse af revideret regnskab:
Anders fremlagde regnskab for 20 12. Der var et overskud på 4.388 kr og en formue på 53.624 kr. Regnskab revideret af Ole Andersen og Anni Thordal.
Kort drøftelse. Regnskab enstemmigt godkendt.

Ad pkt 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Efter skriftlig afstemning blev Ellen Eva Nordkvist og Johannes Iversen genvalgt. Nyvalgt blev Søren Telling i stedet for Else Hjaltelin, der ikke ønskede genvalg.
Jens Lauritsen blev genvalgt som 1.suppleant og Jytte Schouw blev nyvalgt som 2.suppleant.

Ad pkt 5. Valg af revisorer og revisorsuppleant:
Anni Thordal og Ole  Andersen genvalgt som suppleanter og Jane Sørensen valgt som revisorsuppleant i stedet for Sonja Bro, der ikke ønskede genvalg.

Ad pkt 6. Valg af delegerede til Landsmøde.
Bestyrelsen bemyndiges til i givet fald at udpege delegerede til Landsmøde i Svendborg i begyndelsen af maj 2013.


Ad pkt 7. Indkomne forslag:
Der var ingen forslag

Ad pkt 8. Fastsættelse af kontingent for 2014:
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent, dvs 100 kr pr medlem. Efter en længere diskussion vedtog generalforsamlingen at forhøje kontingentet med 25 kr, dvs at kontingentet fra 2014 udgør 125 kr pr medlem. Der er pt ca 250 medlemmer.

Ad pkt 9. Drøftelse af TFO`s fremtid og drøftelse af fremtidige arrangementer:
Der var en drøftelse af TFO`s fremtid, evt som en fri aftenskole, dvs uden kommunalt tilskud. Endvidere snak om evt fremtidige arrangementer. Dog nok færre arrangementer end tidligere, da de mange arrangementer måske er en del af forklaringen på de mange aflysninger i 2012.

Ad pkt 10. Eventuelt
Ole Skovgaard omtalte Kulturel Samvirke, som TFO er medlem af. Ny hjemmeside
med nye oplysninger om de enkelte medlemmer – pt over 50 foreninger/ institutioner i Thisted kommune. TFO har fået nye oplysninger ind på Kulturel Samråds hjemmeside. Kulturmesse den 3/11 2013, som TFO forventer at deltage i.
Hjemmeside:
www.thy-kultur.dk. TFO`s  arrangementer er med på www.thy-360.dk    
I øvrigt intet særligt at bemærke

Johannes Iversen                                                                                Anders Damm
Referent                                                                                                  Ordstyrer

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2012

Indkaldelse til generalforsamling.

Der afholdes ordinær generalforsamling

       torsdag den 29. marts 2012 kl 19,30

i Plantagehuset, Plantagevej 18, Thisted.

Dagsorden ( jfr vedtægt):

 1. Valg af ordstyrer og referent.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab (vedlagt regnskab for 2011)
 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.

         På valg til bestyrelsen er Inger Johanne Jensen og Robert Mogensen

        ( modtager genvalg)

        Valg af suppleant – Jens Lauritsen ( modtager genvalg)

        5.Valg af revisorer og revisorsuppleant.

         På valg er Annie Thordal og Ole Andersen ( modtager genvalg)

         Valg af revisorsuppleant

       6. Valg af delegerede til Landsmøde.

       7. Indkomne forslag.

          Forslag fremsendes skriftligt til formanden/skoleleder senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse..

       8. Fastsættelse af kontingent for 2013.

       9. Drøftelse af TFO`s fremtid og drøftelse af fremtidige arrangementer i TFO.

     10.  Eventuelt.

Kontingentindbetaling for 2012:

Kontingent udgør 100 kr. for enkeltpersoner og 200 kr. for par. Mange medlemmer har allerede betalt kontingent for 2012. Hvis du/I endnu ikke har betalt dette kontingent, bedes det inden 1 april 2012 indbetalt på konto 9090-0585657468.

Nils Malmros og Barbara:

Bemærk, at TFO har et ekstra arrangement tirsdag den 17/4 2012 kl 19,00 i Kino, Thisted. Filminstruktør Nils Malmros holder foredrag om ”Barbara og Færøerne” og bagefter ser vi filmen.

Husk tilmelding – begrænset antal billetter.

Venlig hilsen

       pbv

Inger Johanne Jensen  /  Anders Damm

 1. Skoleleder

Thisted Frie Oplysningsforbund - regnskab for 2011

 

Driftsregnskab:

Indtægter:                                                        Udgifter:

Deltagerbetaling:      394.306                           Honorar(foredrag mm):                      72.755

-  betaling for 2012     80.000                           Andre udg vedr foredrag:                     8.542

+ betaling i 2010         99.000 413.306            Program/hjemmeside:                        16.616

 1.        13.200            Annoncer:                                           23.967

Renter(netto)                                                       158             Kontingent                                               800

Kommunalt tilskud                   13.008             Adm i øvrigt                                         6.875

Sponsorstøtte                            10.000              Møde/rep.:                                              300

                                                                          Aktivitetsudgift:    312.236

                                                                          - udg vedr 2012:      56.025

                                                                          + udg afh i 2010:     48.212              304.423                         

                                                                          Overskud                                            15.394

                                               ----------                                                                      ----------

                                                449.672                                                                        449.672

=========================================================================

Status:

 Formue pr 1/1 2011:                                                                             33.842

Overskud i 2011:                                                                                 15.394

                                                                                                            ---------

Formue pr 31/12 2011:                                                                        49.236

                                                                                                          ======

                      Giro                                                                                     192          

                      Sparekassebog                                                                13.159

                      Kasse                                                                                   500

                      Kassekredit/checkkonto:

                      Udskrift pr 31/12 2011:       65.556

                      - annonceudg vedr 2011:       6.196

                      - indbetaling vedr 2012:       80.000

                      + betalt udg. for 2012:         56.025                               35.385

                                                                                                            ---------

                                                                                                             49.236

                                                                                                          ======              

 Årets resultet:

                                            Overskud: 15.394 kr

                                            Formue:    49.236 kr

 
Skoleleder:        Anders Damm

                            Anders Damm

 Revison:  Dato: 28/2 2012     Påtegning: Intet at bemærke

 1.                     Ole Andersen                                             Anni Thordal

                                                          Ole Andersen                                                                 Anni Thordal

      

Aktivitetsoversigt i TFO i 2011.

 

TFO har i 2011 gennemført følgende aktiviteter:

 -         40 foredrag, heraf nogle i samarbejde med Folkeuniversitetet

-         1 debatskabende aktiviter ( Døden og hvad så ? )

-         4 kurser/studiekredse( 54 lektioner), heraf nogle i samarbejde med   

-           Folkeuniversitetet

-         5 kulturture

-         1 teatertur,

-         1 operatur

-         1 ballettur

-         1 koncerttur

TFO har i 2011 aflyst følgende arrangementer:

 -         Kirketur i Thy

 Årsag til aflysning var for få tilmeldte

TFO har i 2011 haft følgende deltagere:

 -         ca 1200 til foredrag

-         ca 40 til debatskabende aktivitet

-         ca 80 til kurser/studiekredse

-         ca 200 til kulturture

-         ca 90 til teaterture og lign

 1. har ved udgang 2011 følgende antal medlemmer:

         225 medlemmer