Byens redaktører

Byens redaktører

From April 17, 2024 19:00 until April 17, 2024

At Museum Thy

Categories: Foredrag


Dobbeltforedrag ved Knud Holch Andersen

Gennem mange årtier havde hver social klasse i Thy sin egen avis. Borgerskabet læste Thisted Amtsavis. Bønderne læste Thisted Amts Tidende og arbejderne læste Thisted Social-Demokrat. Redaktørerne af disse aviser var stærke personligheder, og de har spillet en central rolle for egnens udvikling. Hver avis var talerør for et politisk parti og et netværk af foreninger.

Aftenen vil være delt i to afdelinger:
1: Udvalgte redaktørers liv og virke. Foredraget vil præsentere de redaktører, der har grundlagt de tre lokale aviser og samtidig bidraget afgørende til både byen og egnens udvikling politisk, socialt og kulturelt.

2: Avisdød og lokal offentlighed. I takt med væsentlige opbrud i samfundsstruktur og i mediebrug er den traditionelle lokalpresse stort set afviklet. Med afsæt i en kort analyse af denne udvikling vil der blive lagt op til en diskussion af den nære presses betydning for en by og et lokalsamfund.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Museum Thy og Folkeuniversitetet

TID: Onsdag d. 17. april, kl. 19.00
STED: Museum Thy, Jernbanegade 6, Thisted
PRIS: 100 kr. For medlemmer af Museets Venner og TFO. For andre 150 kr.
HOLD NR: 509

KNUD HOLCH ANDERSEN fhv. lektor på Thisted Gymnasium STX&HF, historiker og forfatter til en lang række lokalhistoriske udgivelser.