Limfjordslitteratur 1

Limfjordslitteratur 1

From February 21, 2024 19:00 until February 21, 2024

At Thy-Mors HF&VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted

Categories: Foredrag


Dobbeltforedrag ved Else Bisgaard

I sommeren 2023 udgav Susanne V. Knudsen og Else Bisgaard Limfjordsdigterne. Litteraturhistorie 1820 - 1930. Bogen er en præsentation af en række forfattere, som havde tilknytning til limfjordsegnen i perioden, der blev en blomstringstid for litteraturen i denne del af Danmark. Over de cirka et hundrede år lod stadig flere forfattere sig inspirere af egnens natur og kultur. Bogen har især fokus på, hvorledes Limfjorden skrives frem i litteraturen som et sted, ladet med betydning for miljø og menneske.
Aftenens foredrag er det første af to om Limfjorden i litteraturen (det andet foredrag ved Susanne V. Knudsen afvikles onsdag d. 6. marts).

De tidlige forfattere
Dette foredrag handler om selve ideen bag bogprojektet og derefter fokusere på de tidlige forfattere, som havde blik for limfjordsegnen. Skønt han ikke kom fra egnen, vil St. St. Blicher blive præsenteret som den forfatter, der for alvor igangsatte litteratur fra limfjordsegnen, mens andre mindre kendte også havde deres udgangspunkter hér. Såvel kendte som mindre kendte og glemte forfattere vil blive præsenteret. Hvem kender og husker fx Henriette Nielsen?

Det morderne gennembruds limfjordsforfattere
Her belyses en af de helt store forfattere i Det moderne Gennembrud, J.P. Jacobsen, for hvem Limfjorden spillede en væsentlig rolle. Også forlægger og forfatter Peter Nansen, som tilbragte sin barndom i Aalborg, vil indgå, og mindre kendte - eller glemte - kvindelige forfattere som Jenny Blicher-Clausen og Charlotte Sannom med rødder på Salling og Mors indgår.

Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet

TID: Onsdag d. 21. februar kl. 19.00
STED: Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted
PRIS: 100 kr. For medlemmer af TFO. For andre 150 kr.
HOLD NR: 504

ELSE BISGAARD er cand.mag. i religion og dansk, lektor ved Thy-Mors HF & VUC, medlem af bestyrelsen for J. P. Jacobsen Selskabet og medforfatter i en række lokalhistoriske udgivelser.