Baltikum

Baltikum

From September 27, 2023 19:00 until September 27, 2023

At Thy-Mors HF&VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted

Categories: Foredrag


Dobbeltforedrag ved Gert Lynge Sørensen

Baltikum – et trængt urnordisk hjørne
I 2019 var det 800 år siden Dannebrog faldt ned fra himlen i Estland, siger sagnet. Litauen var på et tidspunkt det største rige i Europa og strakte sig fra Østersøen til Sortehavet. Og både Letland og Litauen blev delvist grundlagt af svenske vikinger og europæiske korsriddere. I dag kæmper de baltiske lande med at frigøre sig fra Rusland – kulturelt og sikkerhedsmæssigt. I dette foredrag belyses, hvorfor Norden og Baltikum har så meget tilfælles.

1. Den nordiske fortid i Baltikum
Her belyses de tre baltiske landes fortid, som dele af det danske og siden svenske rige. Specielt Tallinn, der betyder danskernes by eller borg, vidner om dette.
Der er stadig kendetegn fra denne fortid. Der er spor af vikingetid i maden og ikke mindst i sproget i Estland, der er nært beslægtet med finsk.
Selv om de tre lande har meget tilfælles kulturelt og historisk er der også store forskelle i bl.a. sprog og religion, som vil blive gennemgået i foredraget.

2. Fra frihed til utryghed
Hvordan er det gået de baltiske lande siden selvstændigheden efter Sovjetunionens sammenbrud? Ikke mindst efter de nordiske landes store bestræbelser for at knytte dem nærmere til Norden og i øvrigt hjælpe dem til medlemskab af EU. Og hvordan er sikkerhedssituationen med store russisk-talende mindretal og et aggressivt Rusland som nærmeste nabo? Kan de nordiske lande og EU hjælpe dem?
Foredraget er arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet og Foreningen Norden

TID: Onsdag d. 27. september, kl. 19.00
STED: Thy/Mors HF & VUC, Munkevej 9, Thisted
PRIS: 100 kr. for medlemmer af TFO eller Foreningen Norden. For andre 150 kr.
HOLD NR: 452

GERT LYNGE SØRENSEN har som journalist og forfatter rejst i de baltiske lande gennem mange år.