Klimaændringer – konsekvenser og muligheder. Vejret i kunsten

Klimaændringer – konsekvenser og muligheder. Vejret i kunsten

Fra September 30, 2020 19:00 indtil September 30, 2020

Ved Thy-Mors HF&VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted

Kategorier: Foredrag


Dobbeltforedrag ved Jesper Theilgaard

HOLD NR.: 156

Klimaforandringer – de nye muligheders tidsalder!

Vejret opfører sig ikke, som det gjorde engang. Det vidner ikke mindst de talrige oversvømmelser i de senere år om. Det så vi i voldsom grad den 2. juli 2011, hvor store dele af Københavns centrum lå under vand. Fra udlandet ser vi tørke, oversvømmelser og i det hele taget en natur under pres.

FN’s klimapanel IPCC udgav i 2013 sin 5. rapport med den hidtil stærkeste samling af indicier på, at en klimaændring er i gang, og at mennesket er den direkte årsag med afbrænding af fossile brændsler som kul, olie og gas.

Hvad er det, der ligger bag disse forandringer vi ser, og ikke mindst hvad er risikoen for fremtiden – for vores børn og børnebørn?

Men er det kun negativt? Nej, for selv om vi ikke skal glemme alvoren, så er det faktisk muligt at finde både positive nyheder og også finde nye muligheder for erhvervslivet i denne nye tid.

Vejret i kunsten

Til alle tider har vejret været et vilkår for mennesker, uanset hvor man har bosat sig. I begyndelsen gjorde vejret det vanskeligt at få et landbrugsland op at stå, men gradvist lærte man at afkode himlens udseende, hvilket gav anledning til flere såkaldte vejrvarsler – altså små sætninger, som beskrev vejrets udvikling på kort sigt. Mange af disse varsler kendes også i dag, og nogle af dem kan reelt fortsat anvendes med godt resultat. Det har jeg skrevet om i bogen: ”50 vejrvarsler, der (måske) virker”.

Senere – især op gennem 1800-tallet – begyndte både malere og digtere at bruge vejret som inspirationskilde. I foredraget vil jeg give eksempler på både digte og malerier, hvor vejret er anvendt på fortræffelig vis, men også eksempler, hvor kunstneren har ladet fantasien få frit løb.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 

TID: Onsdag den 30. september kl. 19.00
STED: Thy-Mors HF & VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted
PRIS: 100 kr. for medlemmer af TFO. For andre 150 kr. 

 

JESPER THEILGAARD er gennem 42 år meteorolog, heraf 27 år meteorolog i Danmarks Radio. Har udgivet mere end 30 bøger om vejret og klima, og modtog
i 2007 Gyldendals faglitterære pris for værket om Danmarks vejr. Har gennem mange år været en aktiv foredragsholder og som taler ved konferencer, både her hjemme og i udlandet. Forlod Danmarks Radio i 2018 og har siden beskæftiget sig med formidling af klimaforandringerne, både som debattør og som foredragsholder.