’Det stod i avisen!’

Fra Februar 28, 2023 14:30 indtil Februar 28, 2023

Studiekredsleder Knud Holch Andersen

Dansk lokalpresse er i krise og under afvikling. Alene i Nordjylland er 13 lokale dagbladsredaktioner nedlagt siden 2010, og danske dagblades oplagstal er stærkt faldende. Får vi nyhedsørkner, som man kender det i store områder af USA?

Studiekredsen vil tage sit udgangspunkt i en undersøgelse af denne krise med afsæt i Anders C. Østerbys rapport Det sander til. Sådan undgår vi nyhedsørkner i Danmark, SDU, 2021. 

Kursusdeltagerne vil få digital adgang til rapporten inden kursets start.

På det grundlag vil vi i et tilbageblik undersøge, hvordan den lokale presse i Thy er vokset frem, siden den første avis så dagens lys for to hundrede år siden. 

Vi vil interessere os for, hvordan lokale offentligheder har udviklet sig i sammenhæng med folkestyret og foreningslivet, og hvordan det fjerne Thy er blevet knyttet til det nationale fællesskab.

Som afslutning på studiekredsen vil vi diskutere muligheder for i en digital fremtid at fastholde en lokal offentlighed, baseret på kritisk journalistik.

Program og tidspunkter:

Tirsdag 28.02. 14.30 – 17.00: Er Danmark på vej mod nyhedsørkner? Aktuelle tendenser i avisforbruget i Danmark og den skrevne presses vilkår. Lokalpressens tilstand i Thy siden 2007, da Thisted Dagblad blev en del af Nordjyske.


Tirsdag 07.03. 14.30 – 17.00: Lokalpressens vækst i Thy 1824 – 1960. Etablering af den første borgerlige offentlighed og udvikling af et system af partibårne aviser, hvor hver samfundsklasse får sin egen offentlighed og et meningsfællesskab. 


Tirsdag 14.03. 14.30 – 17.00: ’I Thy, om Thy og for Thy’. Perioden 1960 -2007, hvor Thisted Amts Tidende/Thisted Dagblad har monopol som thyboernes avis. Vi vil også kigge nærmere på forsøgene på at oprette alternative aviser i 1970erne.

Vi afslutter med en diskussion af, om det vil være muligt i fremtiden af genskabe en bredt favnende lokal offentlighed, og hvilke konsekvenser det vil have at undvære den.


Kursusdeltagerne opfordres til at følge godt med i det lokale nyhedsbillede (Nordjyske, ugeaviser, facebook-grupper m.v.) i ugerne op til studiekredsen

STED: Thy Mors HF & VUC. Munkevej 9, Thisted

PRIS: 250 kr. for medlemmer af TFO. 300 kr. for andre.

HOLD NR: 404

 


KNUD HOLCh ANDERSEN fhv. lektor på Thisted Gymnasium STX&HF, historiker og forfatter til en lang række lokalhistoriske udgivelser. 

Medlemsfordele

Bliv medlem af TFO og få rabat på alle arrangementer.

Kontakt et bestyrelsesmedlem til et af vores arrangementer eller skriv til os under menupunktet 'Medlemsskab'.

Medlemspris er oplyst i forbindelse med arrangementsomtalen. Se vores aktiviteter under menupunktet 'Program'.