Personlige læsninger i J.P. Jacobsens litteratur

Fra Januar 25, 2021 19:30 indtil Januar 25, 2021

Studiekredsledere Svend Sørensen og Else Bisgaard

HOLD NR: 205

Endnu en gang afholder vi en studie- kreds om J.P. Jacobsens forfatterskab, som er så alsidigt og med utallige muligheder for vinklinger og fordybelse.

Hans tekster inviterer til såvel indadvendt eftertanke som til udadvendt at dele tanker om tilværelsen med andre. Denne gang vil studiekredsens perspektiv derfor være drejet over mod personlige oplevelser og udbytter af at læse i Jacobsens værker. Vi beder en række gode læsere om at præsentere deres læsning, øse af deres tanker og lader dette være oplæg til samtaler om forfatterskabets indhold og perspektiver. Hver aften tilrettelægges med to læsninger og samtaler. Den første aften er dog forbeholdt foredrag ved Marie Karkov om arabesken i Jacobsens forfatterskab (se omtale andetsteds)

Studiekredsen afvikles i et samarbejde mellem TFO, J.P. Jacobsen Selskabet og Museum Thy.

TID: 5 mandage. Første gang d. 25/1 foredrag v. Marie Karkov, se side 27 Herefter 8/2., 22/2., 8/3. og 22/3, alle aftener kl. 19.30
STED: Museum Thy, Jernbanegade 6, Thisted
PRIS: 400 kr. for medlemmer af TFO, J.P. Jacobsen Selskabet og Museets Venner. 500 kr. for andre

 

ELSE BISGAARD er cand.mag. i religion og dansk, lektor ved Thy-Mors HF&VUC, medlem af bestyrelsen for J.P. Jacobsen Selskabet og medforfatter i en række lokalhistoriske udgivelser.

SVEND SØRENSEN er seniormedarbejder ved Museum Thy, hvor han i 40 år har virket som museumspædagog. Han er læreruddannet og har gennem årene medvirket til en række lokalhistoriske udgivelser. Formand for J. P. Jacobsen Selskabet.


 

Medlemsfordele

Bliv medlem af TFO og få rabat på alle arrangementer.

Kontakt et bestyrelsesmedlem til et af vores arrangementer eller skriv til os under menupunktet 'Medlemsskab'.

Medlemspris er oplyst i forbindelse med arrangementsomtalen. Se vores aktiviteter under menupunktet 'Program'.