AFLYST! HÅB OG TÅRER – DEN DANSKE UDVANDRING TIL AMERIKA

Kategorier: Foredrag

HOLD NR: 114

Dobbeltforedrag ved Torben Grøngaard Jeppesen

De danske udvandrere
I 1892 indviede USA ́S forbundsregering et nyt modtagelsescenter for immigranter på øen Ellis Island lige syd for Manhattan i New York, tæt ved Frihedsgudinden. Ellis Island blev i de følgende årtier fyldt med håb og tårer fra de millioner af europæere, der ankom med skib efter skib.

I foredraget sættes fokus på de omkring 450.000 danskere, som er søgt til USA siden 1820. Langt de fleste ankom i slutningen af 1800-årene og begyndelsen af 1900-årene. Hvem var disse udvandrere, og hvorfor drog de af sted? Hvad ventede dem i det nye land, og hvor og hvordan fik de sig etableret?

De danske efterkommere i Amerika – hvad er der blevet af dem?
Omkring 1,5 mio. amerikanere henviser i dag til deres danske rødder. Hvordan klarer disse efterkommere sig i dag, hvad laver de, og hvor bor de? Er udvandrernes håb og drømme 4-5 generationer tidligere blevet indfriet? Eller forløb vejen ind i det nye samfund anderledes, end de havde troet? Var integrationen let eller svær, og hvilke faktorer spillede ind i processen?

Immigranterne og deres efterkommeres vej ind i det amerikanske samfund fra 1800-tallet og frem til i dag kan på mange punkter bruges til at sætte perspektiv på nutidens problemer i Europa. Rejsen i danske efterkommeres fodspor afsluttes med at søge at besvare, om al danskhed og de danske værdier er væk i dag – eller om noget fra det gamle fædreland stadig sætter sig spor i nutiden?

Foredraget i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 

TID: Torsdag d. 2. april. Kl. 19.00

STED: Thy-Mors HF&VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted

PRIS: 100 kr. for medlemmer af TFO. For andre 150 kr.

TORBEN GRØNGAARD JEPPESEN er museumsinspektør for Odense Bys Museer samt adjungeret professor ved Syddansk Universitet. Uddannet cand. mag. i historie og arkæologi, ph.d. på afhandling om middelalderlandsbyernes opståen. I 2017 dr.phil. på en disputats omfattende følgende afhandlinger: Dan- ske i USA 1850-2000 – en demografisk, social og kulturgeografisk undersøgelse af de danske immigranter og deres eft- erkommere og Fra skandinavisk immi- grant til amerikaner. Teori og empiri om assimilering i det amerikanske samfund. Endvidere Fulbright Visiting Professor ved University of Wisconsin-Madison 2003-04. 

 

Medlemsfordele

Bliv medlem af TFO og få rabat på alle arrangementer.

Kontakt et bestyrelsesmedlem til et af vores arrangementer eller skriv til os under menupunktet 'Medlemsskab'.

Medlemspris er oplyst i forbindelse med arrangementsomtalen. Se vores aktiviteter under menupunktet 'Program'.