FLYGTNINGE OG EMIGRANTER

Kategorier: Foredrag

HOLD NR: 103

Dobbeltforedrag ved Andreas Kamm

Når verden flytter sig
De seneste års flygtninge- og migrationsstrømme har fyldt meget i den danske og europæiske debat – ikke mindst fordi de globale flygtningetal har været stærkt stigende de sidste 10 år. Foredraget forsøger at vurdere det fremtidige scenarium, hvor andre globale forhold påvirker udviklingen negativt. Det gælder klimakrisen, verdens uligheder og den forventede befolkningstilvækst. Andreas Kamm tager os via en række billeder med til Mellemøsten – til de forhold, som de flygtede syrere lever og har levet under i de såkaldte nærområder.

Flygtningekrisen og vores demokratiske værdier
Når vi taler om menneskerettigheder og demokratiske værdier, går der en rød tråd fra Jyske lov til de internationale konventioner. Disse værdier er afgørende for vores samfund og det er derfor bekymrende, at de politiske løsninger på flygtningestrømmene yder et voldsomt pres på fundamentet for de liberale demokratier. Andreas Kamm diskuterer de politiske tiltag i FN, EU og Danmark og spørger: Hvad skal vi frygte mest: flygtningekrisen eller vores reaktion på den?

Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 

TID: Mandag d. 20. januar Kl. 19.00

STED: Thy-Mors HF&VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted

PRIS: 100 kr. for medlemmer af TFO. For andre 150 kr.

 

ANDREAS KAMM var generalsekretær for Dansk Flygtningehjælp 1998-2017. Han er cand.mag. i historie og nordisk litteratur. Den humanistiske drivkraft
har styret hans liv, helt fra han som ung studerende på Odense Universitet sidst i 1970’erne underviste flygtninge. I 1990 flyttede han fra fødeøen Fyn for at blive integrationschef i Dansk Flygtningehjælp. Senere blev han vicegeneralsekretær, og i 1998 blev han så generalsekretær.

 

 

 

Medlemsfordele

Bliv medlem af TFO og få rabat på alle arrangementer.

Kontakt et bestyrelsesmedlem til et af vores arrangementer eller skriv til os under menupunktet 'Medlemsskab'.

Medlemspris er oplyst i forbindelse med arrangementsomtalen. Se vores aktiviteter under menupunktet 'Program'.