FOLKEOPLYSNING I NORDEN

Kategorier: Foredrag

HOLD NR: 962

Dobbeltforedrag ved Kurt Viggo Andersen

På godt og ondt har vi i Norden delt vilkår og skæbne i historien. Vore sprog og kulturer er forviklede med hinanden, men der er naturligvis også forskelle, hvor der er ligheder. Forskellene fremhæver i virkeligheden lighederne.

Hvis man ser nærmere efter, kan man på mange områder ane en skillelinje mellem øst og vest. Baggrunden for skillelinjen er spændende og har sin rod i en 1000-årig historie.

Den har sat sig spor i kulturerne, de folkelige og politiske bevægelser helt frem til vores tid. De nordiske folkehøjskolers historie er i sig selv (trods alle ligheder) et vidnesbyrd om en skillelinje mellem øst og vest.

Foredraget arrangeres i samarbejde med Folkeuniversitetet, Foreningen Norden og Thy Højskole.

 

TID: Tirsdag d. 26. november kl. 19.00

STED: Sjørringvold Efterskole

PRIS: 100 kr. for medlemmer af TFO og Foreningen Norden og for medlemmer af skolekredsen i Thy Højskole. For andre 150 kr. 

 

KURT V. ANDERSEN Historiker, tidl. højskolelærer, friskoleleder, højskolefor- stander og valgmenighedspræst. Var i nogle år bestyrelsesformand for Nordisk Højskoleråd og fik i det arbejde et godt kendskab til folkehøjskolerne specielt i de skandinaviske lande.

 

 

 

Medlemsfordele

Bliv medlem af TFO og få rabat på alle arrangementer.

Kontakt et bestyrelsesmedlem til et af vores arrangementer eller skriv til os under menupunktet 'Medlemsskab'.

Medlemspris er oplyst i forbindelse med arrangementsomtalen. Se vores aktiviteter under menupunktet 'Program'.