ET DANMARK BASERET 100% PÅ VEDVARENDE ENERGI, MEN HVORDAN?

Kategorier: Foredrag

HOLD NR: 957

Dobbeltforedrag ved Henrik Lund

Det er regeringens og folketingets mål, at Danmark
skal være fri af fossile brændsler i 2050. Nu har formuleringen ændret sig lidt i retning af, at vi skal være CO2 neutrale. Hvad ligger der i det? Og hvordan kan det i det hele taget lade sig gøre? Hvor mange vindmøller skal der til? Hvor mange biobrændsler kan vi tillade

os at bruge? Hvordan får vi transportsektoren med? Hvad skal vi gøre i Thy, og hvordan hænger det sammen med EU og resten af verden? Kom og hør et bud fra energiforsker Henrik Lund fra Aalborg Universitet.

Hvad gør man lokalt for at passe godt ind i et fossilfrit Danmark? Mange byer og kommuner rundt omkring i Danmark arbejder med den grønne omstilling, og der er mange bud på, hvordan den enkelte kan omstille til 100% vedvarende energi. Men hvordan sikrer vi, at det den enkelte kommune gør, hænger sammen med en samlet omstilling for hele Danmark? Hvordan koordinerer vi, at vi ikke bruger for meget biomasse tilsammen? Hvordan sikrer den enkelte kommune, at deres strategier hænger sammen med resten af landet? Disse spørgsmål besvares med udgangspunkt i en energivision, Aalborg Universitet har lavet for Aalborg kommune.

Foredrag i samarbejde med Folkeuniversitetet.

 

TID: Onsdag d. 30. oktober kl. 19.00

STED: Thy-Mors HF&VUC, Munkevej 9, 7700 Thisted

PRIS: 100 kr. for medlemmer af TFO. For andre 150 kr.  

 

lægning ved Aalborg Universitet. Siden oliekriserne i 70erne har han beskæft- iget sig med, hvordan vi kan omstille vores energiforsyning til vedvarende energi. Blandt andet har han været med i ingeniørforeningens energiplaner med forslag til, hvordan Danmark omstiller til 100% vedvarende energi. Henrik Lund er Editor-In-Chief på det anerkendte videnskabelige tidsskrift Energy, og han er at finde blandt de 1% mest citerede forskere i verden indenfor ingeniørviden- skab. 

Medlemsfordele

Bliv medlem af TFO og få rabat på alle arrangementer.

Kontakt et bestyrelsesmedlem til et af vores arrangementer eller skriv til os under menupunktet 'Medlemsskab'.

Medlemspris er oplyst i forbindelse med arrangementsomtalen. Se vores aktiviteter under menupunktet 'Program'.